تبلیغات
حاج عباس شریبی - حق یا تکلیف
حاج عباس شریبی
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM

انتخابات حق است  یا تکلیف؟حق وتکلیف  به چه معنی است؟این دوچه شباهتی با هم دارند  ؟وکدام یک مهمتر از دیگری است ؟برای جواب به این سوالات ابتدا باید معنی وتفسیری از این دو واژه  داشته باشیم که در ادامه بدان میپردازیم.

حق:حق نشأت گرفته از قانون است ومسأله ای اختیاری که میتوان آن را ببخشی ،بگذری ویاآن را به دیگری واگذار کنی مانندارث که میتوان ازاین حق گذشت ویا به نفع دیگری واگذار کرد

تکلیف:تکلیف نشأت گرفته  از شرع است  وامری شرعی  که قابل بخشش وواگذاری به دیگری نیست  بلکه امری است که باید اجرا شود مثل نماز وروزه گرفتن

برای خواندن متن کامل این مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید


بسمه الله الرحمن الرحیم

حق یا تکلیف

انتخابات حق است  یا تکلیف؟حق وتکلیف  به جه معنی است؟این دوچه شباهتی با هم دارند  ؟وکدام یک مهمتر از دیگری است ؟برای جواب به این سوالات ابتدا باید معنی وتفسیری از این دو واژه  داشته باشیم که در ادامه بدان میپردازیم.

حق:حق نشأت گرفته از قانون است ومسأله ای اختیاری که میتوان آن را ببخشی ،بگذری ویاآن را به دیگری واگذار کنی مانندارث که میتوان ازاین حق گذشت ویا به نفع دیگری واگذار کرد

تکلیف:تکلیف نشأت گرفته  از شرع است  وامری شرعی  که قابل بخشش وواگذاری به دیگری نیست  بلکه امری است که باید اجرا شود مثل نماز وروزه گرفتن

پس با توجه با تعاریفی که از حق وتکلیف شد انتخابات  هم حق  وهم تکلیف است.حق از این جهت که داشتن یک نماینده خوب حق یک ملت است  وتکلیف از این جهت که اساس واستحکام واستواری هر کشور   به داشتن مجلس میباشد .اگر مردم از این حق وتکلیف خود کوتاهی کنند ممکن است نماینده ای که لیاقت این جایگاه را نداشته  باشد بر کرسی مجلس  جلوس کند ونتواند انتظارات به حق مردم را برآورده نماید.پس حضور مردم در انتخابات  بدون هرگونه احساساتی که آمیخته با تعصبات وگرایشات  باشد یک حق ویک  تکلیف است .غیبت هر فرد در انتخابات باعث امید بدخواهان  ودشمنان ومفسدان وفرصت طلبان  خواهد شد ومشارکت در انتخابات  تیری است در قلب آنان .درهرصورت انتخابات چه حق باشد چه تکلیف  با ید به کشور وشهرمان کمک  کنیم ودر راستای اعتلای کشور مشارکت  داشته باشیم.

با این اوصاف در انتخابات گذشته    واجدین شرکت در انتخابات خرمشهرحدود نود وپنجهزار نفر بودند که این تعداد  را میتوان به سه دسته تقسم نمودکه عبارتند از :

الف)کسانی که در انتخابات شرکت نکردند و از این حق وتکلیف گذشتند ونسبت  به سرنوشت خود ،خانواده ،همشهریان وشهر بی تفاوت بودند .این تعداد آمار قابل توجه ای را  شامل میشدند که  حدود 40%واجدین رای دهندگان بودند.

ب)کسانیکه  با تحقیق وتامل درباره کاندیدای مورد نظر به حق وتکلیف خود عمل کرده اند ورای خود را در صندوق  انداخته اند .

ج)وکسانیکه بدون هیچگونه  تحقیق وتفحص وتنها از روی تعصبات قومی وقبیله ای ویا بر اساس منافع فردی وخانواده ای  ونه منافع جمعی رای خود را درون صندوقها انداخته اند .

با تقسیم بندی صورت گرفته   نتیجه هر یک از گروه های  یاد شده قابل توجه  است که با بررسی نتایج ،پیامدهای آن را  مورد واکاوی  وکنکاش قرار میدهیم .

در خصوص دسته اول متاسفانه باید گفت آنها با هرانگیزه ای که رای خود را در صندوق نینداخته اند ،ناخواسته  به خیانتکاران وفاسدان که با استضعاف مردم به چپاول وعقب ماندگی شهرمان خرمشهرعزیز  اقدام کرده اند  ،  کمک بزرگی نموده اند .زیرا با توجه به آمار انتخابات دوره هشتم آن چهل درصدی که در انتخابات شرکت نکرده اند اگر به سرنوشت خود و همشهریان توجه داشتند شاید امروز مسیررشد وبالندگی شهرتغییر  میکرد ویا حداقل در چنین وضعیت اسفباری که اکنون  شاهد آن هستیم  نبود ،بارها از کسانی که در انتخابات قصد شرکت ندارند  ،از علت عدم شرکتشان  سؤال میشود    در جواب از ناامیدی آنان در تغییر اوضاع جاری ،قدرت حریف از نظر مالی وسوء استفاده از فقر برخی  اقشار جامعه وعدم یکپارچگی بین دلسوزان شهر و....صحبت میکنند ولی همه اینها دلیلی بر عدم مشارکت در سرنوشت خود وفرزندان نمیباشد امروز با سرعتی که در پیشرفت  دنیا وجود دارد 4سال عقب  ماندگی  زمان زیادی است بیاید  شهرمان را با دیگر شهر های کشورعزیزمان مقایسه کنید اگر امروز این شهر دچار مشکلات مختلف است حاصل بی توجهی افرادی لست که میتوانستند رای خود را درون صندوق ها بیندازند ولی این کار را نکردند اکنون که یک فرصت دیگری پدید آمده است امیدوارم این بار با این پتانسیل واین تعداد  آرای نریخته  شده که میتواند سرنوشت هر انتخابی را به نفع مردم عوض کند وتاثیر بسزایی در سرنوشت شهر وشهروندان داشته باشد اقدام به انداختن رای خود کنند وفراموش نکنیم که طبق قانون  فردی منتخب خواهد شد که بتواند رای یک چهارم شرکت کنندگان در انتخابات را بدست آورد نه رای یک چهارم واجدین شرایط  ، پس با حضور آگاهانه در انتخابات فرصت را از دست نا اهلان وخیانتکران بگیریم ویک بار با نیت خدمت واعتلای شهرمان پای صندوقهای رای حضوری آگاهانه داشته باشیم.وبه هر منتخب این هشدار را  بدهیم که اگر در طول دوره نمایندگی هر گونه کم کاری ویا خیانت  دیده شود در دوره بعد او دیگر نماینده مردم نخواهد بود زیرا مردم با هیچ مسؤلی پیمان اخوت نبسته است  .

دسته دوم کسانی هستند که به حق وتکلیف قانونی وشرعی خود عمل کرده اند وبا توجه به شایسته سالاری به فرد اصلح رای داده اند هر چند  که  نتیجه دلخواه  را به دست نیاوردند ولی کسی که به تکلیف خود عمل میکند و به نتیجه فکر نمیکند اجرشان محفوظ است .البته  این بدان معنا نیست  که نتیجه برایشان مهم نباشد بلکه  نتیجه در درجه دوم اهمیت قرار دارد  ومطمئن باشیم که پاداش این افراد  در دفتر  اعمالشان ثبت  وخداند آنان را در زمره مصلحین قرار خواهد داد.

واما دسته سوم کسانیند که بیشترین کمک را به افراد نااهل  ونا لایق کرده اند وموجبات  تباهی  این شهر را رقم زده اند این افراد باید بدانند که هر گناهی وهر فسادی وهر دزدی که در این شهر صورت میگیرد چه بخواهند وچه نخواهند در دفتر اعمال  آنان ثبت وضبط خواهد شد ومورد لعنت ونفرین خداوند ،ملائکه ولعنت کنندگان قرار خواهند گرفت اگر هر زنی که به واسطه فقر به فحشاء کشیده میشود ویا هر مردی به دلیل بیکاری به اعتیاد کشیده میشود ویا هر طفلی به  واسطه  جدایی پدر ومادر خود بی سرپرست میشود گناهش به حساب عاملان ومسببان ویاری دهندگان به ایجاد این شرایط  است . مگر در زیارت عاشورا نمیخوانیم که در آن زیارتنامه علاوه بر قاتلین امام شهید به کسانی که با دست وزبان ویا سکوت وبی تفاوتی خود باعث شهادت امام حسین شدندلعن ونفرین میکند .مطمئن باشیم اگر با زبان یا دست  خود ویا با سکوتمان  باعث مشکلاتی در جامعه مسلمانان باشیم وافراد زیادی به واسطه درست عمل نکردنمان به تکلیف ، به گمراهی  کشیده شوند ویا باعث تغییر مسیر رشد جامعه وشهرمان به  بی راهه باشیم  ،گناهش به حساب ما نوشته میشود حتی اگر در این دنیا نباشیم وفوت کرده باشیم .پس این بار  فرصت جدیدی را در پیش رو داریم بیاییم جبران مافات کرده وحد اقل به خاطر  خود ،فرزندان ونسل آینده  مان بهترین واصلح ترین فرد را به دور از هرگونه تعصب قومی وخانوادگی وتنها بر اساس معیارها وشاخص های انسانی واسلامی انتخاب کنیم .

ادیسون این مخترع بزرگ  میگوید :فردا از همین امروز آغاز میشود .پس به امید فردایی زیبا برای خود وفرزندانمان بیاییم در انتخابات  نهمین دوره مجلس شورای اسلامی  شرکتی آگاهانه داشته باشیم

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
سه شنبه 27 دی 1390 :: نویسنده : سر دبیر


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : سر دبیر
نویسندگان
نظرسنجی
برجسته ترین فاکتور برای یک نماینده منتخب از سوی شما چیست؟(شما می توانید چند گزینه را همزمان انتخاب نمایید)


جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
گالری تصاویر